our

philosophy

Onze werkvorm is gebaseerd op een persoonlijke en doorleefde visie.
We stimuleren van harte dat jij je eigen visie vindt en daarmee je eigen guru en leider wordt.

Hier delen we graag die van ons.

value

“You are already home”
- David Benjamin singer/songwriter

for whom?

“For every body, not everybody”

approach

“Find.your.n-ice.way”

Elke richting wijst naar jezelf, aangekeken vanuit een ander perspectief. En alles met als doel:  “te omarmen wie je bent, zodat je kunt doen waar je hier voor bent.”De vier richtingen van the n-ice way zijn geïnspireerd op de vier elementen, lucht, water, vuur en aarde. 
Er is aandacht voor deze elementen zowel letterlijk als metaforisch.
Per symbool bekijken we dit element vanuit vier verschillende perspectieven, zijnde:

BODY & MIND

De fysieke betekenis op jouw lijf maar ook op jouw geest;

PRACTICE

Het element wordt ondersteund door de beoefening van vaardigheden;

SENSES

Geeft aandacht vanuit zintuiglijk perspectief;

SPIRITUAL

Is er een blik vanuit de boeddhistische zienswijze. Je hoeft geen boeddhist te zijn of te worden, maar de wijsheden zijn simpel en toegankelijk voor iedereen.

the N-ice perspective on spirituality?

Spiritualiteit ontstaat wanneer je zuiver de praktische en aardse elementen integreert in je dagelijks leven.
Leven in je lijf op deze aarde…niets zweverig maar juist hier & nu.

Dat is onze definitie van spiritualiteit.

Sharing = multiplying

N-ICE.WORLD is er voor iedereen.
Voor every body, ongeacht je vorm, kleur, geschiedenis, afkomst, kunnen en niet-kunnen, fouten en successen in het leven als je maar bereid bent je pad te begaan.

maatschappelijke projecten dragen wij een warm hart toe.

WAAROM EEN SOCIAL IMPACT BUDGET (SIB)?
N-ICE.SIB

Speciaal voor maatschappelijke organisaties biedt N-ICE.WORLD maatwerkprogramma’s tegen een gereduceerd tarief (tot wel 50%) indien dat nodig is. 

Voor jouw project of maatschappelijke organisatie denken we graag mee over een passend programma.  Een programma voor je eigen medewerkers om weerbaarder te worden of juist voor de deelnemers in jullie project.

Van een eenmalige ervaring tot een vast onderdeel van een bestaand programma, en alles er tussenin.

Coaches en trainers met jarenlange ervaring in het sociaal domein en met een hoge toegankelijkheidsfactor, maken van n-ice.world en jouw maatschappelijke organisatie een perfecte match. Onze expertise loopt van arbeidsbemiddeling tot (ex-)criminaliteit en verslavingen.

Vanuit de commerciële opdrachten sparen we 10% om, waar nodig wat extra te kunnen doen voor organisaties met een kleiner budget. Daardoor kan je tot wel 50% korting krijgen op jullie n-ice.experience.