February 28, 2024

Deep Breathing Excersice at the workplace

Samenvatting van Onderzoek naar Diepe Ademhalingsoefeningen op de Werkplek

Uit recent onderzoek blijkt dat dagelijkse diepe ademhalingsoefeningen (DBE) een veelbelovende interventie zijn om de bloeddruk en stress bij volwassenen te verlagen. DBE is eenvoudig, tijdsbesparend en vereist geen gespecialiseerde apparatuur, waardoor het breed toepasbaar is. De werkplek is een ideale omgeving om DBE op nationaal niveau te implementeren, gezien het grote aantal uren dat mensen daar doorbrengen en de hoge mate van zittende tijd en stress op het werk.
Werkgevers kunnen een actieve rol spelen door barrières voor deelname aan DBE weg te nemen, zoals het aanbieden van regelmatige pauzes, het vergoeden van kosten voor DBE-apps en het creëren van stimuleringsprogramma's.
Door DBE op de werkplek te integreren, kan een effectieve en betaalbare strategie worden geboden om de bloeddruk te verlagen en stress te verminderen bij een groot deel van de volwassen bevolking.
Bron: Journal of Occupational Medicine and Toxicology

Deep Breathing Excersice at the workplace

Samenvatting van Onderzoek naar Diepe Ademhalingsoefeningen op de Werkplek

Uit recent onderzoek blijkt dat dagelijkse diepe ademhalingsoefeningen (DBE) een veelbelovende interventie zijn om de bloeddruk en stress bij volwassenen te verlagen. DBE is eenvoudig, tijdsbesparend en vereist geen gespecialiseerde apparatuur, waardoor het breed toepasbaar is. De werkplek is een ideale omgeving om DBE op nationaal niveau te implementeren, gezien het grote aantal uren dat mensen daar doorbrengen en de hoge mate van zittende tijd en stress op het werk.
Werkgevers kunnen een actieve rol spelen door barrières voor deelname aan DBE weg te nemen, zoals het aanbieden van regelmatige pauzes, het vergoeden van kosten voor DBE-apps en het creëren van stimuleringsprogramma's.
Door DBE op de werkplek te integreren, kan een effectieve en betaalbare strategie worden geboden om de bloeddruk te verlagen en stress te verminderen bij een groot deel van de volwassen bevolking.
Bron: Journal of Occupational Medicine and Toxicology

Deep Breathing Excersice at the workplace